Европейските дни на наследството в България през годините

Онлайн архив на част от проявите, посветени на Европейските дни на наследството в България:

2016: Културното наследство в информационното общество (Министерство на културата)
–- Европейски дни на наследството в София (Френски институт в България)
2015: Културно наследство и местно устойчиво развитие (Министерство на културата)
–- Европейски дни на наследството в София (Френски институт в България)
2014:  Европейски дни на наследството (Министерство на културата)
–- Европейски дни на наследството в София (Френски институт в България)

2009: Европейски дни на наследството (Министерство на културата)
2008: Заедно в многообразието (Министерство на културата)
2007: Културното наследство – бъдеще в многообразието (Министерство на културата)

Информация от страницата на Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС):
2006: Наследството в информационното общество
2005: Югоизточна Европа – споделено наследство
2004: Културен туризъм
2003: Културни пейзажи
2002: Различни етноси и религии – общо наследство
2001: Децата, младежта и наследството
2000: Културни маршрути
1999: Народна архитектура

Информационни материали:
Информационна брошура „Нематериално културно наследство“ (Министерство на културата, 2006)

 

Advertisements