Открита процедура: Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство в Европа

Европейската комисия обяви обществена поръчка с предмет „Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство в Европа“ (EAC/05/2017).

 

Целта на действието е да се засилят възможностите на частните собственици на къщи с културно наследство, както и да им се предоставят иновативни бизнес модели.

 

Подготвителното действие ще очертае съществуващите бизнес модели, използвани от семейните къщи с културно наследство в ЕС, ще ги сравни, определи и ще сподели най-добрите практики и потенциалните иновации.

 

Също така то ще определи количествено и качествено икономическата стойност на семейните къщи с културно наследство в ЕС и ще определи техния потенциал за принос към различни политики на ЕС, включително иновации, социално включване, образование, работа с младежта и междукултурен диалог. Добавената стойност ще произтича от синергията с настоящите действия на ЕС, посветени на културното наследство (Европейски дни на наследството, Награда на ЕС за културно наследство, Знак за европейско наследство).

 

И накрая, действието ще допринесе за постигането на целите на Европейската година на културното наследство чрез разпространяване на и повишаване на осведомеността относно европейската стойност на наследството.

 

Прогнозната обща стойност (без ДДС) на поръчката е 500 000 евро. Продължителността на действието е 12 месеца.

 

Целите на обществената поръчка са следните:

– засилване на възможностите на частните собственици на къщи с културно наследство за запазване и поддръжка на такава собственост, както и да им се предоставят иновативни бизнес модели;

– анализ на икономическия и социалния потенциал на такива практики и предоставяне на политически препоръки;

– подчертаване на важността на образованието, обучението и иновациите за поддържането и подпомагането на културното наследство;

– справяне с проблема с предаването на знания за културното наследство на по-младите поколения и придобиването на умения в областта на културното наследство от новото поколение;

– справяне с проблема на управлението на участието в културното наследство сред публичните и частните участници.

 

Подготвителното действие ще стартира през 2018 г. в рамките на Европейската година на културното наследство, което ще даде възможност за повишаване на осведомеността относно приноса на семейните къщи с културно наследство за опазването на това наследство и устойчивото му управление.

 

Срок за получаване на оферти: 13 септември 2017 г., 12:00 ч централноевропейско време.

 

Повече информация може да намерите тук.

Advertisements