Европейският парламент и Съветът на ЕС определиха 2018 година за Европейска година на културното наследство

Със свое решение от 17 май 2017 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз определиха 2018-та година за Европейска година на културното наследство.

Целта на инициативата е да се утвърди стойността на културното наследство на Европа като общ ресурс, да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности, както и да се засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.

Основните целеви групи, до които следва да достигнат тези идеи, са децата и младите хора, специалистите и любителите на културното наследство, но усилията ще бъдат насочени и към широката публика.

Предвижда се на национално, регионално и местно равнище да бъдат проведени редица събития, които да насърчат дебата, да улеснят участието на гражданите и заинтересованите страни. Във връзка с това в рамките на подпрограма „Култура“ на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще бъде публикувана специална покана за представяне на проектни предложения с фокус върху ЕГКН 2018. Очаква се това да се случи през есента на настоящата година в рамките на традиционната схема за европейско сътрудничество. Други програми на ЕС – „Европа за гражданите“, „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и др., също ще добавят като приоритет дейности, свързани с Европейската година.

Организацията на участието в Европейската година на културното наследство на национално ниво се координира от държавите членки, като за България тази роля изпълнява Министерството на културата. Може да следите новините по темата в социалните мрежи с #EuropeForCulture, както и на страницата на Европейската комисия.

Advertisements