Стратегията за културното наследство в Европа през 21 век беше представена в Лимасол

В началото на април в Лимасол, Кипър, официално беше представена Стратегията за културното наследство в Европа през 21 век. Нейният текст беше приет през февруари 2017 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа под формата на препоръка към държавите членки.

Работата по Стратегията е следствие от Декларацията от Намюр, която беше одобрена през април 2015 г. по време на конференция на министрите, отговарящи за културното наследство в Европа. Форумът под надслов „Приносът на културното наследство на 21 век, за да живеем по-добре заедно. Към обща стратегия за наследството в Европа” бе организиран в рамките на Белгийското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Пълният текст на „Стратегия 21” е достъпен на английски език тук.

Изображение: Council of Europe

Advertisements