Europa Nostra

europa nostra ceНаградата на Европейския съюз за културно наследство се връчва от 2002 г. насам. Тя популяризира работата по опазване на европейското културно наследство, вдъхновява нови проекти в тази област и стимулира обмена на добри практики. Друга цел на инициативата е повишаване на осведомеността на широката публика за приноса на културното наследство за икономическото и социално развитие на обществото.

Наградата се връчва съвместно от ЕС, в рамките на програма „Творческа Европа“, и международната организация „Europa Nostra„. Призът популяризира уменията и отдадеността на архитекти, експерти по културно наследство, доброволци, училища, местни общности, медии и притежатели на културни ценности.

Всяка година инициативата отличава до 30 значими проекта в областта на културното наследство от всички части на Европа. До 7 проекта могат да станат лауреати на голямата награда, а един проект може да получи наградата на публиката, която гласува в онлайн допитване. Всички печеливши получават сертификат и гравирана плоча, а всеки от носителите на голямата награда получава по 10 000 евро.

Наградите се присъждат за изключителни постижения в следните четири категории:

Консервация – за значими постижения в областта на консервацията и адаптирането на културно наследство.

Изследвания и цифровизация – за изследователски проекти и проекти за цифровизация на културно наследство, които имат осезаем ефект върху процесите на запазване и популяризиране на културното наследство в Европа.

Отдадена работа – за отделни личности или организации, чиито принос в областта на опазването и популяризирането на културното наследство на Европа се е доказал през годините.

Образование  и повишаване на осведомеността – за успешни образователни инициативи в областта на материалното и нематериалното културно наследство, които осигуряват устойчиво развитие на сектора.

Проектите се оценяват от жури, съставено от независими експерти. Председател на инициативата е световноизвестният тенор Пласидо Доминго.

Организацията „Europa Nostra“ е гласът на културното наследство в Европа. Тя обединява и представлява 250 неправителствени организации и организации с нестопанска цел, чиито членове общо наброяват най-малко 5 милиона граждани от цяла Европа. „Europa Nostra“ разчита също така на пряката подкрепа на повече от 1500 индивидуални членове и на повече от 150 асоциирани публични органи и дружества. Широката ѝ мрежа от специалисти и доброволци е ангажирана с опазването на европейското културно наследство за сегашното и бъдещите поколения.

Повече информация за самата инициатива и за носителите на наградата може да откриете на страницата на организацията.

7-Most-Endangered-300x100-960px

Програмата „7-те най-застрашени“ („The 7 Most Endangered“) е друга инициатива на „Europa Nostra“, която ежегодно идентифицира недвижими културни ценности в риск и мобилизира партньори от публичния и частния сектор както на национално, така и на европейско равнище, които заедно търсят решения на установените проблеми. Съфинансира се от програма „Творческа Европа“.

Повече информация за тази програма, документите и сроковете за кандидатстване може да намерите на нейната страница 7mostendangered.eu.

 

Advertisements