Културното наследство и Европейският съюз

Тук ще намерите основна информация за някои от по-значимите дейности на Европейския съюз в областта на културното наследство:

Документи на ЕС:

Повече информация може да намерите в изданието на Европейската комисия „Картографиране на действията за културното наследство в политиките, програмите и дейностите на Европейския съюз“ (май 2017).

Advertisements